ORGANIZATOR

Fundacja Sport,
ul. I. Paderewskiego 144d m. 209,
04-438 Warszawa,
REGON: 146635403, NIP: 9522124177

PATRONAT

 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie,

ul. Żeromskiego 15,
05-510 Konstancin-Jeziorna

MENU

HOME
REGULAMIN
ZGŁOSZENIA
WYNIKI
GALERIA
ORGANIZATOR

ORGANIZATOR:
- Fundacja Sport

PATRONAT:
- Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie

KONTAKT

biuro@fundacjasport.pl